o nás

profesionální výškové práce v České a Slovenské republice

Našim hlavním cílem v oblasti energetiky a výškových prací je kvalitně řemeslně odvedená práce a spokojenost našich zákazníků. Velký důraz klademe na plnění technologických požadavků a bezpečnost práce.

 

Naše společnost se v oblasti výškových prací specializuje především na nátěry a údržbu stožárů vysokého a velmi vysokého napětí. Této činnosti se věnujeme od roku 2012 jako OSVČ. V roce 2015 jsme naši firmu přetransformovali a založili společnost s ručením omezením.

Spolupracujeme se zkušenými pracovníky. Mnozí naši spolupracovníci mají téměř 20-ti leté zkušenosti, které rádi předávají našim mladším kolegům. Náš tým je tedy dobře vyvážen co se týče pracovních zkušeností, tak i produktivitou vykonané práce. Všichni naši pracovníci jsou výškoví specialisté, kteří vlastní osvědčení o provádění výškových prací a jsou pravidelně školení v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Naši výškovou pracovní činnost vykonáváme na české přenosové a distribuční soustavě. Pracujeme na rozvodnách nebo přímo na vedeních VN a VVN (linkách) jež tyto rozvodny spojuje.

 

 

Jedná se převážně o linky

VN (vysokého napětí) 22kV | 35kV

VVN ( velmi vysokého napětí) 110 kV | 220 kV | 400 kV

Naší další čiností jsou například výškové práce na stožárech lanovek, anténních stožárech, nebo osvětlovacích věžích (nejčastěji pro České  dráhy).

 

 

Veškeré výškové práce provádíme po celé České republice a Slovenské republice.