reference

profesionální výškové práce v České a Slovenské republice

Naše společnost se na trhu pohybuje od roku 2012. Máme za sebou hezkou řádku výškových prací. Podívejte se na reference nejzajímavějších z nich.

Aplikace nátěrových hmot rozvodna 400kV Sokolnice

V roce 2017 jsme dostali možnost podílet se na stavbě „ Sok – T203 výměna za T403“.

Jednalo se o rozšíření rozvodny R 420 kV Sokolnice. Stávající transformátor T203 měl být zrušen a nahrazen novým T403. Pro nový transformátor bylo umístěno na pozemcích nové pole rozvodny 420kV, včetně příslušného systému ochran a připojení. Dále se jednalo o umístění nového zázemí potřebného pro obslužnost nove časti rozvodny, dále umístěni dopravní a technické infrastruktury pro novou část rozvodny, a to včetně jejího napojení na Stávající dopravní a technickou infrastrukturu uvnitř areálu.

Naše činnost spočívala v aplikování dvouvrstvého ochranného nátěrového systému (ONS) na nově budovaných konstrukcích HOK ( hlavní ocelové konstrukce) a POK ( pomocné ocelové konstrukce).  Na dané stavbě byly provedeny protokoly o měření ONS a byly předány zákazníkovi.

 

 

Protikorozní nátěr linky 110 kV Domažlice

V létě roku 2016 jsme realizovali protikorozní ochranu (PKO) linky 110 kV v okolí Domažlic. Tyto stožáry VVN byly značně prorezavělé a původní ochranný nátěrový systém byl po ukončení životnosti. Důležitým faktorem při realizaci této zakázky bylo důkladné očištění vzniklých puchýřů. V době realizace panovaly často vysoké teploty a bývala překročena nejvyšší povolená teplota konstrukcí. Aplikace nátěrového systému bylo nutno realizovat buď brzo ráno, nebo navečer. Při aplikaci ochranného nátěrového systému byl použit dvouvrstvý nátěrových systém od firmy Jotun. Po natření konstrukcí byly vyměněny identifikační a zákazové tabulky a bylo provedeno systémové značení.

natery-stozaru-reference-jihlavanatery-stozaru-reference-jihlava-dve

 

Sanační ochranný nátěrový systém linky 110kV Jihlava

Na podzim roku 2016 se naše firma podílela na sanaci a ochranném nátěrovém systému (SONS) linky 110kV v okolí Jihlavy. Tato linka byla celkově rekonstruována. Bylo tedy nutné důkladně zakrývat nejen nová betonová zhlaví (patky), ale i izolátory. Část linky bylo z oceli Atmofix a část z černé oceli. Byl proveden sanační ochranný nátěr SONS sestávající se z tmelu (Atmofix) a ze tří vrstev nátěrů nanesených na ocelovou konstrukci. Tmelení bylo provedeno pomocí kartuší tak, aby bylo zabezpečeno vodotěsné uzavření spojů. Protože realizace byla prováděna v podzimním období a na Vysočině, bylo nutné se vyrovnat s nepříznivými atmosférickými podmínkami. Často pršelo, každé ráno vlhkost kondenzovala na konstrukcích ( rosný bod) a bylo tedy nutné vyčkávat na vyschnutí konstrukcí, čímž se zákonitě zkracovala doba kdy bylo možno pracovat.