Přípravné práce a čištění stožárů

profesionální výškové práce v České a Slovenské republice

Přípravné práce a čištění stožárů je součástní našich profesionálních služeb v oblasti výškových prací. Slouží k zabezpečení spolehlivého a hospodárného provozu zařízení přenosové soustavy. Při realizaci prací je třeba dodržovat pravidla pro protikorozní ochranu nadzemních částí stožárových konstrukcí.

 

 

Tato pravidla obsahují požadavky na správný stupeň čistoty připravovaného povrchu před zhotovením nátěru.  Nečistoty odstraňujeme nejčastěji pomocí ocelového kartáče na stupeň St 2 dle ČSN EN ISO 8501-1 popř. P St 2 dle ČSN ISO 8501-2.

Časový interval mezi dokončením přípravy povrchu a nanesením první vrstvy musí být co nejkratší.

Ze všech povrchů musí být před aplikací nátěrů odstraněn všechen prach, ptačí exkrementy, bláto a jiné nečistoty.

 

Nářadí používané pro ruční čistění

  • drátěné kartáče, brusné papíry, škrabky, špachtle, oklepávací kladívka. Použít je možné také různé mechanické pomůcky (např. bristle blaster, rotační brusky apod.).

Ze všech povrchů musí být před aplikací nátěrů odstraněn všechen prach, ptačí exkrementy, bláto a jiné nečistoty.

Před zahájením prací je nutné provést:

  • Odstranění a odklizení vegetace v takovém rozsahu, aby byla umožněna bezproblémová aplikace nátěrů a zaručeno, že vegetace nezpůsobí defekty nátěru do doby předání realizovaných nátěrů.
  • Zakrytí betonových základů stožáru (zhlaví).
  • Zakrytí veškerého značení v podobě smaltovaných tabulek, případně jeho demontáž pouze na nezbytně nutnou dobu.